חיל האוויר פגע בבניין בכפר קנא

מבצע "נערי החוף" של יחידת מגלן

טיל של חזבאללה פגע במסוק צה"ל

"צדים את משגרי הרקטות"

יחדת מגלן נשלחה לבצע פעילות מיוחדת באזור ראס ביאדה, על מנת להשמיד את משגרי הרקטות לטווח קצר של חזבאללה. חיל האוויר, שכבר בימי הלחימה הראשונים הצליח להשמיד את רוב משגרי ומחסני הרקטות לטווח הארוך, התקשה להגיע אל משגרי הרקטות לטווח הקצר. כמותם הייתה גדולה משמעותית, והיקף פיזור המחסנים ועמדות השיגור היה רב. לאורך כל המלחמה הקטיושות קצרות הטווח נותרו אחת הבעיות הקשות ביותר של העורף הישראלי, שספג מטחי טילים רבים, בעיקר בגליל.

לאחר שביצעו נוהל קרב מדויק, הלוחמים החלו בפעילות חשאית ומסוות במרחב. הם נשכבו בתוך עמדות מוסוות ובמהלך השבועיים הבאים (עד ה-15 באוגוסט) תצפתו, ואיתרו משגרים של רקטות קצרות טווח. בכל פעם שאותר משגר, הכוחות פגעו בו, תוך כדי מאמץ שלא לפגוע בחפים מפשע. במהלך הפעילות נמנעו החיילים מפגיעה ישירה במחבלים שזיהו, על מנת שלא לחשוף את מיקומם, ומתוך הבנה כי "ציד משגרי הרקטות" יתרום למאבק המלחמתי.

תוצאות המבצע

עד תום המבצע השמידו הכוחות כ-140 מטרות, רובן משגרי רקטות, משאיות תופת, תשתיות ומפקדות. המבצע הוביל להפחתת מספר הרקטות קצרות הטווח שנפלו באזור נהריה ועכו, ונחשב לאחד המוצלחים ביותר שהיו במהלך המלחמה.

{"src":"/media/2168/מגלן-2.jpg","focalPoint":{"left":0.5,"top":0.5},"crops":[{"alias":"Image for Testimony","width":319,"height":479,"coordinates":null},{"alias":"Big Home Testimony","width":660,"height":660,"coordinates":null},{"alias":"Side Battle Image","width":790,"height":900,"coordinates":null},{"alias":"Outside Battle Image","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Speach Lobby Image","width":222,"height":192,"coordinates":null},{"alias":"Speach Image","width":574,"height":295,"coordinates":null},{"alias":"Poster For Video","width":1026,"height":612,"coordinates":null},{"alias":"Background Image","width":631,"height":482,"coordinates":null},{"alias":"Inner Image Gallery","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Outer Image Gallery","width":1000,"height":661,"coordinates":null},{"alias":"Timeline Battle Image","width":170,"height":170,"coordinates":null},{"alias":"Inner Unit Pin","width":80,"height":47,"coordinates":null},{"alias":"Outer Unit Pin","width":179,"height":141,"coordinates":null},{"alias":"Share Image","width":200,"height":200,"coordinates":null},{"alias":"Inner Top Banner","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Top Banner New","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Slay","width":150,"height":204,"coordinates":null},{"alias":"Small Home Testimony","width":327,"height":327,"coordinates":null}]} {"src":"/media/2168/מגלן-2.jpg","focalPoint":{"left":0.5,"top":0.5},"crops":[{"alias":"Image for Testimony","width":319,"height":479,"coordinates":null},{"alias":"Big Home Testimony","width":660,"height":660,"coordinates":null},{"alias":"Side Battle Image","width":790,"height":900,"coordinates":null},{"alias":"Outside Battle Image","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Speach Lobby Image","width":222,"height":192,"coordinates":null},{"alias":"Speach Image","width":574,"height":295,"coordinates":null},{"alias":"Poster For Video","width":1026,"height":612,"coordinates":null},{"alias":"Background Image","width":631,"height":482,"coordinates":null},{"alias":"Inner Image Gallery","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Outer Image Gallery","width":1000,"height":661,"coordinates":null},{"alias":"Timeline Battle Image","width":170,"height":170,"coordinates":null},{"alias":"Inner Unit Pin","width":80,"height":47,"coordinates":null},{"alias":"Outer Unit Pin","width":179,"height":141,"coordinates":null},{"alias":"Share Image","width":200,"height":200,"coordinates":null},{"alias":"Inner Top Banner","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Top Banner New","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Slay","width":150,"height":204,"coordinates":null},{"alias":"Small Home Testimony","width":327,"height":327,"coordinates":null}]}