פגיעת טיל בלוחמי אוגדה 98 ששהו בכפר דבל

מבצע "חד וחלק" של סיירת מטכ"ל ויחידת שלדג

פעילות מיוחדת של שייטת 13 בצור

נקודת פתיחה

במהלך הלילה הונחתו במסוקים כ-200 לוחמים מהכוחות המיוחדים של סיירת מטכ"ל ושלדג במרחב הבקעא. המטרה הראשונית של המבצע הייתה לקחת בשבי רופא אירני שדווח כי נמצא באזור ונחשד כי טיפל בשני החיילים שנחטפו עם פרוץ המלחמה.

פעילות היחידות המיוחדות במרחב

הכוחות פשטו על בית החולים ועל שכונה סמוכה לו בה התגוררו בכירים בארגון. הלוחמים בצעו סריקות וניהלו קרבות קטנים מול כוחות עורפיים של חזבאללה. כמה מאנשי הארגון נהרגו, וכשסיימו הכוחות את משימתם, הם לקחו עימם חמישה שבויים, ושבו ארצה ללא נפגעים. בתום המלחמה שוחררו השבויים והוחזרו ללבנון לאחר שלא הוכח כי היו פעילי חזבאללה.

{"src":"/media/2133/חייל-copy.jpg","focalPoint":{"left":0.51898734177215189,"top":0.203125},"crops":[{"alias":"Image for Testimony","width":319,"height":479,"coordinates":null},{"alias":"Big Home Testimony","width":660,"height":660,"coordinates":null},{"alias":"Side Battle Image","width":790,"height":900,"coordinates":null},{"alias":"Outside Battle Image","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Speach Lobby Image","width":222,"height":192,"coordinates":null},{"alias":"Speach Image","width":574,"height":295,"coordinates":null},{"alias":"Poster For Video","width":1026,"height":612,"coordinates":null},{"alias":"Background Image","width":631,"height":482,"coordinates":null},{"alias":"Inner Image Gallery","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Outer Image Gallery","width":1000,"height":661,"coordinates":null},{"alias":"Timeline Battle Image","width":170,"height":170,"coordinates":null},{"alias":"Inner Unit Pin","width":80,"height":47,"coordinates":null},{"alias":"Outer Unit Pin","width":179,"height":141,"coordinates":null},{"alias":"Share Image","width":200,"height":200,"coordinates":null},{"alias":"Inner Top Banner","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Top Banner New","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Slay","width":150,"height":204,"coordinates":null},{"alias":"Small Home Testimony","width":327,"height":327,"coordinates":null}]} {"src":"/media/2133/חייל-copy.jpg","focalPoint":{"left":0.51898734177215189,"top":0.203125},"crops":[{"alias":"Image for Testimony","width":319,"height":479,"coordinates":null},{"alias":"Big Home Testimony","width":660,"height":660,"coordinates":null},{"alias":"Side Battle Image","width":790,"height":900,"coordinates":null},{"alias":"Outside Battle Image","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Speach Lobby Image","width":222,"height":192,"coordinates":null},{"alias":"Speach Image","width":574,"height":295,"coordinates":null},{"alias":"Poster For Video","width":1026,"height":612,"coordinates":null},{"alias":"Background Image","width":631,"height":482,"coordinates":null},{"alias":"Inner Image Gallery","width":235,"height":151,"coordinates":null},{"alias":"Outer Image Gallery","width":1000,"height":661,"coordinates":null},{"alias":"Timeline Battle Image","width":170,"height":170,"coordinates":null},{"alias":"Inner Unit Pin","width":80,"height":47,"coordinates":null},{"alias":"Outer Unit Pin","width":179,"height":141,"coordinates":null},{"alias":"Share Image","width":200,"height":200,"coordinates":null},{"alias":"Inner Top Banner","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Top Banner New","width":1600,"height":850,"coordinates":null},{"alias":"Slay","width":150,"height":204,"coordinates":null},{"alias":"Small Home Testimony","width":327,"height":327,"coordinates":null}]}